מדיניות פרטיות

אתר המראות ונחיתות https://bengurion.co.il/ (להלן: "האתר") מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים בו. מטרת מדיניות פרטיות זו היא לספק מידע על האופן שבו אתר זה אוסף, משתמש ומשתף מידע אישי.

אוסף מידע

האתר אוסף מידע אישי מאנשים המבקרים בו, לרבות:

  • שם, כתובת דואר אלקטרוני, ומספר טלפון (מאנשים שנרשמו באתר בלבד)
  • מידע על השימוש שלך באתר, לרבות דפי אינטרנט בהם ביקרת, מוצרים או שירותים שרכשת, ופרטי קשר
  • מידע טכני על המכשיר שלך, לרבות כתובת IP, מערכת הפעלה, דפדפן אינטרנט, ומידע אחר הקשור למכשיר שלך

שימוש במידע

האתר משתמש במידע האישי שלך למטרות הבאות:

  • כדי לספק לך את המידע והשירותים שאתה מבקש
  • כדי לשפר את האתר ואת השירותים שהוא מציע
  • כדי ליצור קשר איתך בנושאים הקשורים לשירותים או למוצרים של האתר
  • כדי להתאים אישית את התוכן והפרסומות שאתה רואה באתר

שיתוף מידע

האתר עשוי לשתף מידע אישי עם גורמים אחרים, לרבות:

  • חברות קשורות של האתר
  • ספקי שירותים של האתר, לרבות חברות המארחות את האתר, המפעילות את שירותי הדיוור האלקטרוני של האתר, או המבצעות סקרים עבור האתר
  • גורמים אחרים, כאשר יש לכך צורך כדי לספק לך את המידע או השירותים שאתה מבקש

זכויותיך

יש לך את הזכות לבקש גישה למידע האישי שלך, לבקש לתקן או למחוק מידע זה, או לבקש להפסיק את השימוש במידע זה. כדי לממש את זכויותיך, אנא פנה אלינו באמצעות טופס יצירת קשר המופיע באתר.

אבטחת מידע

האתר מיישם אמצעי אבטחה כדי להגן על המידע האישי שלך. עם זאת, אין אמצעי אבטחה מושלמים, ויש לקחת בחשבון את האפשרות שנתונים אישיים יודלפו או ייגנבו.

שינויים במדיניות הפרטיות

האתר עשוי לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. שינויים אלו יפורסמו באתר, ויש לבדוק אותם באופן קבוע.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות לגבי מדיניות הפרטיות של האתר, אנא פנה אלינו באמצעות טופס יצירת קשר המופיע באתר.

המדיניות הזו עודכנה ב-24 בספטמבר 2023.

Scroll to Top