חניון טרמינל 1 – חנייה לטווח קצר עד 24 שעות בלבד

​​החניון בחזית טרמינל 1 מיועד לחנייה לטווח קצר. במגרש כ- 1,400 מקומות חנייה במבנה קומות. תעריף לחניה קצרת טווח – עד 24 שעות: שעה ראשונה 16 ₪ כל רבע שעה נוספת או חלק ממנה 3 ₪ מקסימום ליממה 40 ₪ * רכב החונה מעל 24 שעות ייגרר.