קיוסקים

צ'ק אין (רישום לטיסה) בשירות עצמי בעמדות הקיוסק שבאולם היוצאים בטרמינל:
ניתן לבצע רישום לטיסה קל ונוח, ללא זמן המתנה בתור לדלפקים, כולל סריקת דרכון.

בתום הרישום יונפק כרטיס עלייה למטוס (בורדינג קארד):
מיקום הקיוסקים בשירות עצמי:

טרמינל 3 קומה  3

  
טרמינל 3 קומה G

כתיבת תגובה

Scroll to Top