קיוסקים לרישום עצמי (צ'ק אין) – טרמינל 1

טיסות בינלאומיות – טרמינל 1 שער 4

צ'ק אין (רישום עצמי ) לחברות הרלוונטיות בלבד, בעמדות הקיוסק שבאולם המערבי בטרמינל.
רישום לטיסה , מהיר ונוח, ללא זמן המתנה בתור בדלפקים, כולל סריקת דרכון.
בתום הרישום יונפק כרטיס עליה למטוס (בורדינג כארד)

כתיבת תגובה

Scroll to Top