פטור מתור לציבור בגילאי 80 שנים ומעלה

בכפוף לתיקון חוק "אזרחים וותיקים" – מתן שירות ציבורי בלא המתנה בתור לאזרח ותיק שגילו מעל 80 שנים, מותנה בהצגת תיעוד, תינתן זכות קדימה בתור לבני +80 בכל נקודות השירות בתהליך נוסע יוצא/נכנס.
להלן פירוט השירות:
• מגזרי הבידוק הביטחוני – נוסע ותיק מעל גיל 80 יפנה לדייל השירות ויקבל קדימות בתור לבידוק הביטחוני וכן בתור לרישום לטיסה.
• מתחם בידוק כבודת יד – נוסע ותיק מעל גיל 80 יופנה לתור נוסעים נעזרים.
• ביקורת דרכונים – נוסע ותיק מעל גיל 80 יפנה לתור מקוצר על פי השילוט המכוון.​

כתיבת תגובה

Scroll to Top