כבודה לבטן המטוס

חברות התעופה מפרסמות הנחיות ברורות בנושא משקל כבודה.
מומלץ לבדוק פרטים עם חברת התעופה עמה טסים.
לשירות הנוסעים הוצבה בטרמינל יחידת משקל לשקילת מזוודות
באולם מערבי בשער 04.

כתיבת תגובה

Scroll to Top