חניון מס' 13 – אזור המטענים

החניון באזור המטענים מרוחק מהטרמינלים ומיועד לאלה הזקוקים לקרבה לאזור המטענים.

בחניון כ – 50 מקומות חנייה.
שעות הפעילות: 05:00 – 20:00
תעריף:
שעה ראשונה 16 ₪
כל רבע שעה נוספת או חלק ממנה – 3 ₪
מקסימום ליממה 80 ₪ ​

כתיבת תגובה

Scroll to Top