החזר מע"מ

​תייר שאינו אזרח מדינת ישראל יגיש בקשה להחזר מע"מ (V.A.T Refund), על פי התקנות והנהלים, רק עם עזיבתו את הארץ, בגין רכישות שביצע בישראל.
החזר מע"מ לתיירים ניתן לתבוע עבור רכישות עכשוויות בלבד. לא ניתן לבקש החזר מע"מ בדיעבד על מוצרים שנרכשו בנסיעות קודמת כפי שנהוג היה בעבר.
חברת מילגם מפעילה בנמל תעופה בן-גוריון דלפקי שירות- V.A.T. Refund לקבלת החזר מע"מ כדלקמן:

טובין שנשלחים במזוודה לבטן המטוס:
טרם ביצוע צ'ק אין ומסירת המזוודות, יציג הדורש את המסמכים הרשמיים ואת הטובין שנרכש, בדלפק החזר מע"מ הממוקם באולם היוצאים (Check-in), קומה 3 – מול דלפק המודיעין.
ליוצאים מטרמינל 1: בדלפק מול שער 02 אולם מזרחי , או בשער 04 אולם מערבי.
החזר המע"מ יאושר ע"י הפקיד אשר יחתים את המסמכים. לשם קבלת תשלום, יוצג המסמך החתום שוב בדלפק השירות להחזר מע"מ הממוקם באולם הדיוטי פרי ,סמוך למתחם המשחקייה.
טל: 03-7280123/4
מידע על נוהל החזר מע"מ לתייר

1 מחשבה על “החזר מע"מ”

כתיבת תגובה

Scroll to Top